10 ord du møter i inkasso

Inkasso brukes om innkreving av penger for en ubetalt faktura. Her er 10 ord du bør kjenne til hvis du har mottatt et inkassovarsel.

Hvis du ikke har betalt en faktura kan den som sendte fakturaen følge opp selv (egeninkasso), eller la et inkassobyrå tar seg av saken (fremmedinkasso). I alle tilfeller er det beste for alle parter å komme til en enighet tidlig i prosessen, og seriøse innkrevere vil ha dette som mål.

Les om hva som skjer i inkassoprosessen.

Det kan derimot være usikkerhet knyttet til ordene og begrepene som brukes i inkasso. Vi forklarer 10 viktige ord du kan møte på i en inkassosak.

Fordring

Fordring eller kundefordring brukes om kravet til den som er skyldig penger. En utestående fordring er en faktura eller annen gjeld som ikke har blitt betalt.

Hvis du mener at fordringen ikke har noe grunnlag, må du ta kontakt med innkreveren.

Kreditor

Kreditor er den som er skyldig penger. Den som skylder penger kalles gjerne debitor.

Inkassoskikk

Ifølge inkassoloven må innkrevere følge god inkassoskikk. Det vil si at metodene de bruker ikke skal utsette deg for urimelig press eller skade.

Eksempler på dårlig inkassoskikk er å ringe skyldneren etter klokken ni på kvelden, merke konvolutt som inkassovarsel, eller gi feilaktig eller overdreven informasjon o.l. Slike klager kan du melde til Finansklagenemnda.

Ved brudd på god inkassoskikk kan inkassobyrå miste retten til å kreve inn inkassosalær. Det kan også føre til inndragelse av inkassobevillingen, og i noen tilfeller, strengere straffer.

Inkassovarsel

Det siste steget før inkassoprosessen er et inkassovarsel, som varsler skyldneren om at den utestående betalingen snart vil gå til inkasso. Innkreveren må sende varselet minst 14 dager før inkassosaken kan starte.

Inkassovarselet vil inkludere forsinkelsesrenter, og sendes den mer enn 14 dager etter betalingsfristen, kan det også inkludere purregebyr.

Fristen for å betale inkassovarselet må være minst 14 dager. Det skal gi deg som skylder penger tid til å gjøre opp for deg før saken går videre til inkasso. Varselet må være tydelig merket som et inkassovarsel, og inneholde informasjon om kravet og beløpet som skal betales.

Innkreveren kan også velge å sende purring før inkassovarselet, selv om de ikke har plikt til det, men de kan maks sende to purringer med gebyr.

Forsinkelsesrente/purregebyr

Forsinkelsesrenten begynner å løpe dagen etter at fakturaen forfaller. Satsen fastsettes to ganger i året av Finansdepartementet. Du kan finne gjeldende sats på regjeringen.no.

Purregebyr er et gebyr innkrever kan legge på purringene eller inkassovarselet når de sendes 14 dager etter at fakturaen har forfalt. I 2018 er gebyret satt til 70 kroner.

Inkassosalær

Inkassosalær er et beløp skyldneren må betale til inkassobyrået for å dekke kostnadene i inkassoprosessen.

Inkassosatsen i 2018 er satt til 700 kroner, og inkassosalær kan være alt fra 1,5 til 8 ganger denne satsen. Dette bestemmes ut fra størrelsen på beløpet som kreves inn, og om det er en bedrift eller en enkeltperson som skylder penger.

Betalingsoppfordring

En betalingsoppfordring sendes ut når inkassovarselet forblir ubetalt, og saken sendes til inkasso. Du har 14 dagers frist til å betale. Du kan også komme med innsigelser på kravet om du mener noe er feil.

Betalingsanmerkning

30 dager etter at betalingsoppfordringen er sent, altså 30 dager etter at den formelle inkassoprosessen startet, kan ubestridte krav rapporteres til kredittopplysningsbyråene.

Da vil en betalingsanmerkning komme opp når bedrifter foretar kredittsjekk på deg eller bedriften din, og det kan forhindre deg fra å ta opp lån, tegne abonnementer, eller foreta andre kredittbaserte kjøp.

Når du betaler vil betalingsanmerkningen bli slettet.

Innsigelse

En innsigelse er en klage på fakturaen. Du kan komme med en innsigelse om du, for eksempel, mener at fakturaen er utstedt på feil grunnlag, sendt til feil mottaker eller allerede er betalt.

Hvis du og innkreveren ikke kan komme til enighet, kan klagen sendes videre til forliksrådet.

Forliksklage

En klage som sendes til forliksrådet kalles en forliksklage. Det må sendes til forliksrådet i din kommune, om du ikke har avtalt noe annet med kreditor.

Forliksrådet kan avgjøre at inkassosaken kan gjenopptas, hjelpe dere å komme til enighet, eller bestemme at du har en rettmessig klage. Da vil inkassokravet forfalle.

Forhåpentligvis kan denne ordlisten hjelpe deg gjennom en inkassosak. Du kan finne en fullstendig ordliste her.

Husk også at målet med seriøse inkassosaker er å få ordnet opp raskest mulig, på betingelser som alle partene kan akseptere. Det inkluderer å få igang en nedbetalingsplan eller å få utsatt betalingsfristen hvis du har problemer med å betale.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om en inkassosak.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post