Du har fått inkassovarsel fra Contando i posten – hva nå?

Her er det du må vite om du har mottatt et inkassovarsel fra Contando.

Contando er et inkassobyrå som er autorisert av Finanstilsynet til å kreve inn penger på vegne av andre når de opplever at kunder ikke betaler.

Hva er et inkassovarsel?

I Norge er det lovpålagt å varsle skyldneren før en ubetalt faktura går videre til innkreving med inkasso. Når fakturaer, husleie eller annen gjeld står ubetalt i mer enn 14 dager, sender vi derfor et inkassovarsel i posten for å gi de som skylder penger en sjanse til å gjøre opp for seg før inkasso iverksettes og kostnadene øker.

Inkassovarselet kan betraktes som en siste frist før vi innkreving med inkasso iverksettes, og i dette tilfellet er det Contando som sender på vegne av de du har kjøpt varer eller tjenester fra.

Varselet du har mottatt viser summen for fakturaen som står ubetalt, pluss eventuelle purregebyrer.

Hva skjer om du ikke betaler innen fristen?

Konsekvensen av å ikke betale inkassovarselet er at vi setter i gang innkreving med inkasso, med den følgen at den totale kostnaden blir enda dyrere. Inkassosalærer og gebyrer ved forsinket betaling kan etter hvert faktisk utgjøre betydelige summer.

Vi kan også ta kontakt med den som skylder penger via e-post, SMS eller telefon for å prøve å få til en løsning (utenomrettslig inkasso). Videre vil du motta en betalingsoppfordring i posten.

Hvis betalingsoppfordringen forfaller med 30 dager kan du i tillegg bli registrert med en betalingsanmerkning som forhindrer deg å ta opp ny gjeld, tegne mobilabonnement eller inngå andre kredittbaserte avtaler. Denne faller bort igjen når du betaler.

I ytterste konsekvens kan gjelden føre til rettslig inkasso hos namsmannen – som igjen kan føre til tvangssalg av hus og bil. Derfor er det viktig at du gjør opp for deg før saken havner i rettssystemet.

Er du uenig i brevet?

Feil kan skje, og hvis du mener at du ikke skulle hatt dette inkassovarselet eller ikke kjenner igjen innholdet i det, må du ta kontakt med oss så fort du kan slik at vi kan forsøke å oppklare situasjonen.

Hvis du mener at du har mottatt et inkassovarsel på feil grunnlag og ikke skylder noe, kan du sende oss en skriftlig klage på det. Hvis du mener du allerede har betalt, må du sende oss en kopi av kvittering på dette.

Har du innsigelser som ikke er «åpenbart grunnløse», blir beløpet nå regnet som omtvistet, og vi plikter å fryse innkrevingsprosessen. Ofte vil kreditor (den du skylder penger til, og som vi sendte inkassovarsel på vegne av) velge å ta saken til forliksrådet for å få en rettslig avgjørelse derfra.

Utfallet av dette kan bli at forliksrådet pålegger deg å betale hele eller deler av summen, hvorpå innkrevingen kan tas opp igjen fra Contando sin side. Får du derimot medhold i forliksrådet, faller kravet bort.

Merk at å hevde at den opprinnelige fakturaen aldri kom frem, ikke teller som en gyldig innsigelse. Som kjøper er det du som er ansvarlig for å sørge for at du mottar faktura, og det forventes at du vet hva du har bestilt eller kjøpt. Avsenderen trenger kun å sannsynliggjøre at de har sendt fakturaen.

Når du ikke har penger til å betale

Hvis du er i en situasjon der du ikke kan betale er det viktig at du kontakter oss. Det er ofte mulig å komme til en løsning som fungerer for alle parter, enten ved at du får betalingsutsettelse eller kan betale i flere omganger.

Vi fraråder på det sterkeste å betale gjeld med ny gjeld – for eksempel at du betaler fakturaen med kredittkort. Kredittkortgjeld eller forbruksgjeld kan raskt balle på seg, spesielt på grunn av de høye rentene. Da er det bedre at vi sammen kan forsøke å komme frem til en løsning for tilbakebetaling som alle kan leve med.

Hva skjer når du har betalt?

Så fort vi har registrert at hele kravet er betalt avslutter vi inkassosaken og en eventuell betalingsanmerkning blir slettet. Vi kan også gi deg dokumentasjon på at dette blir gjort, om du ønsker det.

Lurer du på et ord eller et begrep?

Det er mye fagspråk i inkassodokumenter som kan være vanskelig å forholde seg til. Derfor har vi laget denne ordlisten som forhåpentligvis kan være til hjelp.

Contando er forpliktet til å følge god inkassoskikk. Hvis du har spørsmål angående brevet du har fått, vennligst kontakt oss.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post