Hva er rettslig inkasso?

De fleste inkassosaker får en frivillig løsning, men av og til, når brev, e-post, telefonkontakt og andre kommunikasjonsformer ikke fører frem, er rettslig inkasso det neste steget.

Rettslig inkasso betyr i de aller fleste tilfeller ikke at man går til tingretten, men at man ber namsmannen, statens maktapparat for innkreving og sikring av pengekrav, om å gjennomføre utleggsforretning for å sikre pengene.

Når brukes rettslig inkasso?

I de tilfellene der det ikke er mulig å finne en løsning med utenomrettslig inkasso, vil alle seriøse inkassobyråer ta en vurdering om det kan være verdt å kreve inn midlene via namsmannen basert på informasjonen som er tilgjengelig.

Grunnen til at det tas en vurdering først, er at vinninga kan gå opp i spinninga hvis det ikke er noe å hente hos kunden. Vurderingen gjøres basert på en rekke faktorer. Hos Contando vil saksbehandleren hente inn opplysninger via kredittsjekking og fra andre registre de har tilgang til, som:

  • Løsøreregisteret
  • Motorvognregisteret
  • Lønnstrekkregisteret
  • Regnskapsregisteret

Omtvistede krav må til forliksrådet først

Hvis kunden er uenig i kravet er det påbudt å fryse inkassoprosessen. Det såkalt omtvistede kravet må tas til forliksrådet for at inkasso kan fortsette.

Saken går så gjennom en behandling i forliksrådet, hvor en dom vil bli avsagt. For saker som foregår i hjemkommunen til firmaet ditt er det møteplikt. Hvis meklingsmøte i forliksrådet foregår utenfor bedriftens hjemkommune så kan man sende en stedfortreder, en såkalt møtefullmektig.

Utleggsforretning

Den mest brukte formen for rettslig inkasso er å sende en utleggsbegjæring til namsmannen i skyldnerens kommune.

Namsmannen gjennomfører så utleggsforretning, en prosess som skal avklare den økonomiske situasjonen til skyldneren og sikre pengene gjennom å ta sikkerhet i eiendeler som kjøretøy, fast eiendom, bankkonto, eller hente inn verdiene i form av trekk i lønn og trygdeytelser til privatpersoner.

Hvis namsmannen ikke finner noe å hente vil resultatet bli «intet til utlegg», men det trenger heldigvis ikke være slutten på visa. Inkassobyråer vil vanligvis da legge saken på overvåking, som betyr at de følger den økonomiske utviklingen til skyldneren og gjenåpner den hvis betalingsevnen til kunden skulle endre seg.

Firmaet eller personen som skylder penger sitter også igjen med en betalingsanmerkning inntil kravet er gjort opp for, og det vil ta 10 år før kravet regnes som foreldet.

Hvorfor bruke et inkassobyrå?

Rettslig inkasso innebærer alltid en viss økonomisk risiko, og det er på ingen måte garantert at du får krevd inn alt som kunden skylder deg.

Contando sitter på informasjon som gjør at de kan foreta informerte valg om hvordan du best kan kreve inn pengene. I tillegg har de også lang og verdifull erfaring når det gjelder direkte kontakt med skyldneren (utenomrettslig inkasso). Det å ha kunnskapen og erfaringen til Contando bak kravene er dermed en uvurderlig fordel uansett hva slags inkassotype det er snakk om.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post