Hvordan tar Contando kontakt med kunder som ikke betaler?

Dialog med kunden i inkassosaker bør alltid skje på en seriøs måte, så ved å bruke inkassoeksperter fra Contando øker du sjansene for å få inn pengene.

Første ledd i å opprette kontakt med firmaet eller personen som skylder penger, er via brev (inkassovarsel eller betalingsoppfordring), via e-post eller på telefon via SMS. Ved å først prøve utenomrettslig inkasso håper vi å oppnå en rask løsning slik at du ikke trenger vente på rettssystemet for å få pengene dine.

Ringer og tilbyr alternativer for betaling

Hvis kravet ikke blir betalt er det aktuelt å ringe til kunden når innfordringsprosessen har kommet et lite stykke. Telefon er et viktig inkassoverktøy fordi man oppnår direkte kontakt med skyldneren, og ofte kan dette steget føre til en løsning.

Kontakten via telefon skal selvsagt foregå på en høflig og profesjonell måte, noe du er sikret hvis du bruker et seriøst inkassobyrå.

Prosedyren over telefon er slik: Først spør representanten fra Contando om det er riktig person andre enden. Deretter presenterer vedkommende seg, og legger frem kravet for kunden – med spørsmål om å innfri det skyldte beløpet. Hvis kunden ikke har anledning til å betale hele summen, vil de få mulighet til å betale i avdrag for å gjøre det lettere.

Rettslig inkasso er neste steg

Hvis det av en eller annen grunn ikke lar seg gjøre å få til en avtale om betaling, vil neste steg være å foreta en vurdering om det kan lønne seg å gå til rettslig inkasso. Da vil namsmannen avgi en dom om pant i bankkonto, tvangssalg eller lignende.

I tilfeller der resultatet av rettslig inkasso blir «intet til utlegg» kan Contando legge saken på overvåking slik at den kan gjenopptas hvis den som skylder penger får en forbedret økonomisk situasjon i fremtiden.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post