Inkasso mot barn

Det er mulig å sende inkassokrav til barn, men det er ikke lov til å legge på gebyrer.

I tillegg må innkrevingen gjelde varer eller tjenester som ikke kan leveres tilbake. Varer skal kreves tilbakelevert i stedet for at det skal kreves inn penger.

To eksempler som er nevnt i en uttalelse fra Justis- og politidepartementet fra 2006, er legetimer der mindreårige ikke møter opp eller ikke betaler for seg, og biblioteklån som aldri blir levert tilbake. Her kan både faktura, inkassovarsel og betalingsoppfordring sendes til barnet.

Men selv om dokumentene står i barnets navn, er det vanlig og lovlig å sende de i posten til foreldrene (evt. verge eller andre foresatte).

Forbudt med renter, salærer og rettsgebyrer

Det er ikke lov å legge på gebyrer eller inkassosalærer på inkasso mot barn. Det betyr i praksis at du taper penger hvis saken går til utleggsforretning, ettersom du selv eller firmaet ditt må betale rettsgebyret. Ofte vil også namsfogdene rundt i landet avvise saken tvert hvis hovedpersonen er barn.

Namsfogden sender som regel saker mot personer under 18 år til forliksrådet for å få i gang en dialog med de foresatte.

God inkassoskikk ekstra viktig

Innkreving fra barn krever hensynsfull behandling, og jo yngre barnet er, desto mer varsomt må inndrivingen skje. Uttalelsen fra departementet slår fast at direkte kontakt med vedkommende, både i form av telefon og personlig oppmøte, vil være i strid med god inkassoskikk.

Et mer naturlig kontaktpunkt vil være foreldre eller foresatte. Contando AS involverer disse så tidlig som mulig i saker som gjelder mindreårige.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post