Personvern når du har fått et inkassokrav

Du har unnlatt å betale en faktura og saken er gått til inkasso. Hvilke rettigheter har du over opplysningene som lagres om deg?

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse eller fødselsnummer. Disse opplysningene skal behandles på en trygg måte, i tråd med personopplysningsloven og personvernforordningen, ofte kalt GDPR.

Vi samler kun inn informasjon som er relevant for saken vi arbeider med, og vi har gode sikkerhetsrutiner på plass slik at opplysningene dine alltid er trygge.

Du har rett til innsyn

Personvernforordningen gir deg rett til innsyn i opplysningene dine. Det vil si at du kan be om å få vite hvilken informasjon vi har om deg, og hvordan vi bruker denne informasjonen.

Du kan blant annet spørre:

  • hvor opplysningene er samlet inn fra
  • hvorfor opplysningene er samlet inn
  • hvor lenge de lagres
  • hvordan vi beskytter opplysningene dine
  • hvilke rettigheter du har til å rette eller slette opplysningene, eller klage på bruken

Du kan også få kopi av dataen som er lagret. For å få innsyn i informasjonen som er lagret om deg kan du ta kontakt med oss.

Fjerning av informasjon

Personvernlovverket gir i utgangspunktet personer rett til å kreve at personopplysninger slettes. Det gjelder så lenge opplysningene ikke er bundet av andre lovmessige krav.

Inkassobransjen reguleres av inkassoloven og lovverk slik som bokføringsloven. Bokføringsloven krever blant annet at regnskapsmateriale som regnes som sekundærdokumentasjon skal lagres i tre år og seks måneder.

Fordi inkassobransjen er underlagt disse lovene, kan personopplysninger ikke slettes, men anonymiseres. Det er i tråd med GDPR-lovverket og kravene for oppbevaring av regnskapsdokumentasjon.

Personopplysningene dine kan anonymiseres når visse vilkår er møtt:

  • Ett år etter at saken er avsluttet kan du kreve å få anonymisert taushetsbelagt informasjon, for eksempel at det har vært «intet til utlegg».
  • Tre år etter at saken er lukket kan du kreve at personopplysninger blir anonymisert.
  • Ett år etter at et krav er foreldet blir personopplysningene dine automatisk anonymisert.

Det vil måtte lagres merknad på det som har skjedd i saken, slik at Finanstilsynet har mulighet til å sjekke at saken ble behandlet på riktig måte.

Hvis inkassosaken ble opprettet ved en feil, eller fakturaeier har slettet kravet, blir opplysningene dine anonymisert innen rimelig tid, fastsatt av inkassobyrået.

Vi har gode rutiner

Inkassobransjen er underlagt taushetsplikt, som vil si at vi ikke kan formidle informasjon videre til uvedkommende. Det gjelder også all kommunikasjonen mellom oss.

Vi sørger for at ansatte og leverandører signerer denne taushetsplikten, og har oversikt over sikkerhetsrutinene våre. Vi gjennomfører også tekniske tiltak for å sikre informasjonen din på best mulig måte.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om personvern.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post