Råd om inkasso og gjeld

Det kan være ubehagelig å få et inkassokrav i postkassa, men inkasso er ikke noe bedrifter gjør for å plage folk som har betalingsproblemer. Sannheten er at det er et nødvendig onde som bedrifter tyr til for å få inn pengene sine.

Her er noen råd til deg som skylder penger, og har fått et inkassovarsel eller betalingsoppfordring.

Du kan bestride kravet

Hvis du mener at du har mottatt et inkassobrev på feil grunnlag, og du ikke skylder noen penger, kan du bestride det både skriftlig og muntlig. Vi anbefaler i så fall å kontakte oss umiddelbart, og helst skriftlig slik at det eksisterer dokumentasjon på at du tok kontakt.

Hvis innsigelsene dine mot kravet ikke er «åpenbart grunnløse», blir fakturaen nå sett på som omtvistet. Det betyr i praksis at inkasso ikke kan iverksettes på lovlig vis før en rettslig avgjørelse har blitt tatt i forliksrådet.

Merk: Å si at inkassobrevet eller aldri kom frem, teller dessverre ikke som en gyldig innsigelse. Som mottaker er det du som er ansvarlig for posten. Avsenderen trenger kun å sannsynliggjøre at brevet ble sendt.

Pengekrav har foreldelsesfrist

Ifølge foreldelsesloven foreldes alle pengekrav tre år etter at det forfalt for første gang, og må da slettes hvis ingenting blir gjort med kravet. Hvis det ikke stod noen forfallsdato på fakturaen, må kreditor starte en inkassosak før treårsperioden begynner å løpe.

Hvis du innrømmer at du er skyldig i det aktuelle kravet, avbrytes foreldelsesperioden. Dette kan skje gjennom at du ber om betalingsutsettelse, en nedbetalingsavtale, betaler renter på kravet, eller sender en delinnbetaling. Når dette skjer, begynner en ny periode på enten tre eller ti år å løpe fra avbrytelsen. Tiårsfristen gjelder for pengelån og gjeldsbrev.

Fristen avbrytes også når kreditor sender saken til namsmannen for rettslig inndrivelse, eller til forliksrådet.

Merk at nye krav fra kreditor ikke vil påvirke foreldelsesfristen for det opprinnelige kravet. Hver sak vil ha sin egen frist.

Seks råd til deg som skylder penger

Kreditorer og inkassobyrå kan ikke kreve inn beløp som er omtvistet før de har blitt behandlet i forliksrådet. Gjør de dette, er det et brudd på såkalt «god inkassoskikk». Bruddet gjør at hele eller deler av omkostningene ved innkrevingen kan falle bort. Merk at det ikke gjelder selve kravet som sådan, for det blir stående.

Det kan være vondt å skylde mye penger, og du vegrer deg gjerne for å konfrontere problemet. Her gir vi noen råd:

1. Åpne konvolutten

Du må ta tak i problemet for å kunne løse det. Ikke legg til side konvolutter som du vet inneholder purringer. Åpne dem. Jo lengre du drøyer med å gjøre dette, desto mindre oversikt vil du ha over situasjonen din.

2. Kan du ikke betale ved forfall? Åpne en dialog

Hvis du har problemer med å nå forfallsdatoen, er det ofte mulig å gjøre en avtale med de du skylder penger til. Kanskje du kan få en utsettelse eller nedbetalingsplan? Jo hurtigere du gjør dette, jo høyere er sjansen for at de vil gå med på en alternativ løsning.

3. Betal inkassogjelda først

Siden inkassosalærer og gebyrer etter hvert kan utgjøre betydelige summer, er det smart å betale den eldste gjelda di først, og spesielt de summene som har gått til inkasso. Med nyere regninger kan du gjøre som i det forrige punktet: Prøv å få en utsettelse eller nedbetalingsplan i samråd de du skylder penger til.

4. Kutt ned forbruket

Forbruksgjeld kan være svært giftig, og veldig mange inkassosaker gjelder nettopp gjeld fra f.eks kredittkort og forbrukslån. Finn ut hvor du kan kutte forbruket ditt, og gjør det. Alle kommuner i Norge tilbyr gratis økonomisk rådgivning, så dra nytte av dette hvis du har behov for det.

Pass opp for private gjeldsrådgivere. Her er det mange frynsete aktører som skor seg på folks desperate situasjon, og tar seg godt betalt for tjenester som ofte har liten verdi.

5. Betal før saken havner i rettssystemet

Når inkassosaken havner hos namsmannen, kan det i verste fall ende med tvangssalg av hus og bil. Det er viktig at du klarer å gjøre opp for deg før det går så langt.

6. Ikke ta opp ny gjeld for å betale gjeld

Mer gjeld kan aldri løse årsaken til dine økonomiske problemer, og det kan fort bli en ond sirkel der du mister kontrollen. Unngå derfor å betale ned gjeld med kredittkort eller andre lån.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post