Start og følg opp inkasso direkte fra Conta Faktura

Når du bruker Conta Faktura som fakturaprogram, er inkasso med Contando bare et par klikk unna. Det er også en grei sak å følge opp underveis.

Contando sin inkassotjeneste er tett integrert med Conta Faktura, og er like enkel å bruke som å sende en faktura. Her forklarer vi hvordan det fungerer både for nye og erfarne brukere av Conta-tjenestene.

Hvis du ikke har brukt Conta Faktura før, kan du lage konto her. Det koster ingenting å bruke, og ekstra tjenester som koster penger er tydelig merket i systemet.

Slik kommer du i gang

Under menypunktet «Følg opp» på startsiden av Conta Faktura kan du lett klikke deg inn på fakturaen som krever oppfølging. I fakturadetaljene vil du få opp en knapp der det står «Send til inkasso».

Meny der du kan sende til inkasso

På neste side vil du få opp en liste over alle de forfalte kravene til kunden. Hvis kunden har flere fakturaer som har forfalt, er det nemlig lovpålagt å sende alle som ett enkelt, samlet krav. De ulike summene som kunden skylder deg vil i så fall vises i listen, så du kan huke dem av og dermed inkludere dem i det totale kravet. Klikk på knappen der det står «Start inkassosak» for å sende inn saken til innkreving.

Første gangen du sender en sak til inkasso på denne måten får du muligheten til å se på vilkårene og godta brukeravtalen. Dette er det eneste steget du trenger å foreta deg for å sette i gang.

Conta Faktura er laget slik at du først har anledning til å sende krav til innkreving 14 dager etter forfall. Dette er i tråd med inkassoloven, og det betyr at du selv ikke trenger ikke være ekspert på inkasso for å gjøre ting riktig. Contando tar seg av resten, inkludert å sende inkassovarsel til kunden.

Følg opp saken

Du trenger som regel ikke foreta deg noe spesielt før kunden har gjort opp for seg. Da vil du få e-post fra Contando med resultatet av innkrevingen.

Du kan, når det er aktuelt, utføre en rekke handlinger fra detaljene til den opprinnelige fakturaen i Conta Faktura. Du finner den opprinnelige fakturaen enten fra startsiden eller fra menyfanen «Fakturaer». Her er alternativene dine som er tilgjengelig fra detaljene:

Registrere en innbetaling

Fått betalt? Alt i orden, da registrerer du bare innbetalingen ved å klikke på «Registrer en innbetaling». Hvis pengene ble overført fra Contando, velger du «Contando (betalt av hovedstol)» og fører inn beløpet som står på oversikten du fikk fra oss.

OBS! Det blir gjort en avregning før beløpet overføres til deg. For at det skal bli riktig registrert i Conta Faktura må du derfor registrere beløpet som står i kolonnen «Hovedstol».

Registrere innsigelser fra kunden

Hvis kunden sender skriftlig klage, må du registrere denne innsigelsen i Conta Faktura etter du har sendt saken til inkasso.

Følg denne oppskriften når kunden har innsigelser på fakturaen:

1: Trykk på «Send til inkasso»

2: Trykk på «Innsigelse fra kunden» og registrer innsigelsen.

Contando starter nå prosessen med å sende klagen til forliksrådet slik at partene blir innkalt til meklingsmøte. Slik er prosessen i forliksrådet.

Når en eventuell dom er avsagt i Forliksrådet, kan saken gjenopptas av Contando. Som prosessfullmektig blir Contando informert om utfallet med et brev fra forliksrådet.

Trekke fakturaen

Hvis noe skjer som gjør at du vil trekke saken fullstendig, kan du gjøre det fra fakturadetaljene ved å klikke på «Trekke fakturaen». Merk at du kun må gjøre dette i tilfeller der du faktisk trekker saken, ikke i saker der du har fått betalt.

Når du har trukket saken, vil fakturaen ikke følges opp videre av Contando.

Send til inkasso så tidlig som mulig

Contando tar også på seg innkrevingsoppdrag for fakturaer som er opptil tre år gamle, men vi anbefaler å sende til inkasso så fort som mulig for å maksimere sjansene for at du får betalt. Du kan havne bakerst i køen hvis du er sent ute, da du ofte er en av mange innkrevere den aktuelle kunden har.

For brukere av Conta Faktura er det bare et par klikk unna.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post