Tjenester

Contando tilbyr en rekke tjenester som gjør det lettere for deg å hente inn pengene som kunder skylder deg.

Inkasso

Vi tilbyr utenomrettslig, rettslig og internasjonal inkasso for firmaer, samt inkasso for privatpersoner.

Utenomrettslig inkasso

Vi tar oss av å sende betalingsoppfordringer til de som skylder deg penger. Hvis betalingen ikke kommer, tar vi kontakt med skyldner på telefon og SMS for å finne best mulig løsning, slik at du får pengene dine.

Rettslig inkasso

Hvis utenomrettslig inkasso ikke fører frem, vil vi ta en vurdering om det kan være lønnsomt å ta saken over til rettslig inkasso hos Namsfogden. Når saken behandles hos Namsfogden får du en rettskraftig dom med pant i bankkontoer, tvangssalg av kjøretøy og annen eiendom, eller trekk i lønn eller andre ytelser. Resultatet kan enkelte ganger bli en dom med «intet til utlegg», noe som betyr at det ikke finnes verdier det kan tas beslag eller pant i. Men skyldneren vil sitte igjen med en offentlig betalingsanmerkning. Vi kan dessuten legge saken på overvåkning, slik at den følges opp hvis skyldneren får en forbedret økonomisk situasjon i fremtiden.

Internasjonal inkasso

Gjennom de internasjonale samarbeidspartnerne våre tilbyr vi inkasso mot dårlige betalere som holder til i utlandet.

Inkasso for privatpersoner

Er du privatperson og noen skylder deg penger, kan vi hjelpe deg med innkrevingen. Det eneste du trenger er dokumentasjon på kravet ditt, f.eks en husleiekontrakt.

Overvåking

Hvis du velger å ikke ta sak til rettslig inkasso, eller saken har resultert i «intet til utlegg» hos namsmannen, sender vi brev til skyldneren om at inkassokravet er lagt på overvåking.

Vi kan da få oppdatert informasjon når han/hun skifter jobb, selger eller kjøper eiendom, flytter, og mottar trygdeytelser eller betalingsanmerkninger blir slettet. Dette gjør at vi på nytt kan sette i gang aktiviteter for å oppnå løsning så fort det blir aktuelt.

Saker til overvåking gjennomgås ukentlig av Contando.

Fakturaadminstrasjon

Vi tar hånd om fakturering, purring, og dialog med kunder om nedbetaling og lignende. Det er to store fordeler med dette.

Det frigjør tid

Ved å slippe å bruke tid på oppfølging av purresaker, inkasso, holde dialog med kunder om betalingsutsettelser og lignende, sparer du tid som du heller kan bruke på kjernevirksomheten din. Det lønner seg for selskaper med mye fakturering.

Regnskapet blir billigere

Istedenfor at alle fakturaer og innbetalinger bokføres i regnskapet, får man kun ett bilag per måned. Fører du ditt eget regnskap, vil du spare mye tid. Bruker du regnskapsfører, vil kostnadene gå ned.

Gratis tilgang til nettbasert kundeportal

Som kunde hos Contando kan du registrere og følge saker i den nettbaserte kundeportalen vår. For hver sak kan du se status, beløp, renter, gebyrer (salærer), innbetalinger, avdragsordninger og annen nyttig informasjon.

Du kan også legge igjen beskjed til oss, det er en tidsbesparende måte å kommunisere om de enkelte inkassosakene. I tillegg kan du ta ut rapporter og bilag til regnskapet.

Tilgangen er gratis.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post