Unngå snøballeffekten: Inkasso kan raskt bli veldig dyrt

Skylder du penger? Ved å betale så snart som mulig, unngår du en snøballeffekt av renter og gebyrer.

Inkasso er noe bedrifter bruker for å kreve inn pengene fra ubetalte fakturaer med loven i hånd. Når en faktura passerer forfallsdato uten at den blir betalt, har den som sendte regningen derfor lov til å sende purring med purregebyr i posten, og kreve renter for tiden som har gått. Det er viktig å være klar over at selv om en regning kan virke litt sur å betale, er du likevel forpliktet til å gjøre opp for deg.

Det er også vanlig at inkassobyråer som Contando tar betalt for å kreve inn pengene. Dette skjer gjennom gebyrer som kalles inkassosalærer. Og hvis fakturaen går til rettslig inkasso, kommer rettsgebyrer og skriving av klage på toppen.

Kostnadene kan derfor totalt sett bli større enn du kanskje tror. Dessuten kan konsekvensen av å ikke betale føre til en snøballeffekt av kostnader de fleste nok ønsker å unngå.

Snøballeffekten

Her skal vi se litt på konsekvensene av å ikke betale en faktura. Vi kan ta utgangspunkt i en regning på 1000 kroner mot en bedrift og se hva som kan skje med den om den står ubetalt lenge, med utgangspunkt i satsene som gjelder i 2018. Større salærer gjelder for større beløp, og forbrukere har litt lavere satser. Effekten er likevel den samme.

Her skjer det altså en femdobling av beløpet som må betales (for en privatperson/forbruker ville det skyldige beløpet vært på litt over 4000 kroner)!

Aller først begynner renter å løpe etter en sats som er satt av Finansdepartementet. Rentene fortsetter å løpe til regningen er betalt. Etter 14 dager vil du motta et inkassovarsel, og som oftest legges det da på et purregebyr på 70 kroner, i tillegg til rentene som har løpt frem til da.

Det går an å purre to ganger før inkassovarsel, og da kan purregebyret blir 140 kroner. Her har vi valgt å skrive 70 kroner siden regningen kun ble purret én gang.

Hvis regningen fremdeles ikke er betalt 14 dager etter at inkassovarsel er sendt, vil Contando legge på et inkassosalær, et gebyr for å kreve inn pengene. Dette er på 525 kroner i henhold til gjeldende satser fra Finansdepartementet.

Det sendes samtidig en betalingsoppfordring, som viser til at det vil foretas rettslige skritt for å kreve inn pengene hvis regningen ikke betales innen fristen som er satt i betalingsoppfordringen. Hvis betaling ikke har kommet innen 43 dager etter den opprinnelige forfallsdatoen på fakturaen, dobles inkassosalæret til 1050 kroner.

Hvis betaling fremdeles ikke har kommet, vil det sendes en utleggsbegjæring til namsmannen om å kreve inn pengene ved å ta pant i eiendom, beslag i bankkonto, trekk i lønn eller lignende.

I dette tilfellet vil det komme ytterligere kostnader: Selve utleggsbegjæringen koster deg 1921 kroner, og dokumentavgiften som følger med koster 1130 kroner. Dette er penger som Contando legger ut for, men som til syvende og sist må betales av skyldneren.

På denne måten kan en regning på 1000 kroner øke til over 5000 kroner på veldig kort tid. Og det kan bli enda dyrere: I ytterste konsekvens, for eksempel ved tvangssalg av eiendom, vil den som skylder penger måtte betale enda større summer i rettsgebyrer til tingretten, faktisk over 12 000 kroner.

Kan forhindre kredittkjøp

Selv før du får en formell betalingsanmerkning, kan du bli nektet kreditt. En forbruker kan for eksempel ved kjøp av mobiltelefon eller TV, bli nektet betalingsutsettelse eller mobilabonnement. I henhold til gjeldende regler, når betalingsoppfordring er sendt, blir forholdet også rapportert til kredittopplysningsbyråer som igjen vil påvirke muligheten til å få kreditt.

Hvis en inkassosak går til utleggsforretning, det vil si at namsmannen krever inn pengene gjennom salg av eiendom, trekk i lønn osv. vil du få en formell betalingsanmerkning og dette vil i praksis gjøre det umulig å søke kreditt.

Dette bør du gjøre

Reagér tidlig. Hvis du kan betale, betal så fort som mulig. Når du har mottatt et inkassovarsel, bør du ta det på alvor og betale pengene du skylder. Da slipper du også flere negative økonomiske og lovmessige konsekvenser, og saken er ute av verden.

Hvis du ikke kan betale, ta kontakt med den som sendte inkassovarselet. Enten det er en innkrever som jobber på vegne av firmaet du skylder penger til, eller det er firmaet som håndterer inkasso selv, vil det ofte være mulig å komme frem til en løsning som er akseptabel for begge parter før det blir altfor kostbart. Et eksempel er en avtale om nedbetaling eller utsettelse.

Alternativet er å ikke foreta deg noen ting, som betyr at kostnadene fortsetter å øke. Det er ikke et alternativ de fleste ønsker seg.

NB! Hvis du har innvendinger mot fakturaen og mener den ikke er gyldig, kan du sende en innsigelse. Da fryses inkassoprosessen til en avgjørelse er tatt i Forliksrådet, Norges laveste rettsinstans.

Les også om hva du må gjøre hvis du har mottatt et inkassobrev i posten, og ta også en titt på vår ordliste om inkasso hvis det er begreper du ikke forstår.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post